Affären gäller Sparbanken Skånes kontor i Kristianstad, Åhus och Tollarp. Från att ha ägt fastigheterna kommer Sparbanken Skåne nu alltså att bli hyresgäster.

– Våra kontor i Kristianstad kommun kommer att finnas kvar precis som tidigare. Men rent praktiskt blir det mer effektivt för oss att hyra ytorna än att äga husen, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Totalt omfattar affären med Brinova cirka 8 000 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 135 miljoner kronor. Tillträdet sker den 2 oktober,

Croisette har företrätt Sparbanken Skåne i affären.

För mer information

Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO Sparbanken Skåne, 044-13 82 44
Fredrik Dackheden, transaktionschef Croisette, 0723-84 84 04

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2017 klockan 15.00.