Under våren utvecklar Sparbanken Skåne sitt erbjudande inom pension och försäkring för företagskunder och integrerar det helägda dotterbolaget 1826 Försäkra AB i banken.

1826 Försäkra erbjuder idag ett heltäckande sortiment av tjänstepensions-, liv- och sakförsäkringar samt placeringsalternativ, för företagare i första hand. Genom att införliva 1826 Försäkra i banken gör Sparbanken Skåne en större satsning på försäkringssidan.

I dagarna har banken fått det tillstånd som krävs av Finansinspektionen för att bedriva försäkringsverksamhet.

- Vi ser att försäkringar är ett centralt och viktigt område för våra kunder och vill ta en aktiv position för att erbjuda ett starkt helhetserbjudande. Genom vårt ökade fokus på försäkringssidan får kunden tillgång till ett fullsortiment av banktjänster såväl som möjligheten att välja leverantör av försäkringar, säger Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne.

Integrationen tillåter ett nära samarbete mellan bankrådgivare och försäkringsrådgivare och därigenom blir rådgivningen kring kundens totalekonomi heltäckande.

- Det blir en förstärkning av teamet som jobbar runt våra företagskunder. Här finns sedan tidigare både företagsrådgivare och specialister inom cash management och utlandsaffären. Med en försäkringsrådgivare i teamet blir vårt erbjudande komplett och unikt på marknaden, säger Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne.

Som en del i satsningen etableras också ett samarbete med Max Matthiessen kring större sakriskförsäkringar och förmedling av komplexa upplägg.

För mer information

Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15
Anders Österberg, vVD Sparbanken Skåne, 046-37 18 80 eller 070-32 17 503