Sparbanken Skåne AB bildades formellt den 20 maj och från denna dag ingår samtliga delar i resultat- och balansräkningen. Banken redovisar ett rörelseresultat på 405 mkr för de första nio månaderna 2014.

- Resultatet innehåller ett flertal poster som kan hänföras till bildandet av Sparbanken Skåne, vilket gör att siffrorna kan vara svårtolkade vid jämförelse. Resultatet och volymutvecklingen i bankverksamheten är dock i linje med de målsättningar som vi har satt upp, säger bankens VD, Bo Bengtsson.

Sparbanken Skåne bildades för att kunna erbjuda en bättre sparbank, som är närvarande för människorna, näringslivet och samhället där kunderna bor.

- Vi har en tydlig målbild med den nya banken, men är samtidigt ödmjuka inför utmaningen och att integreringen måste ske stegvis, fortsätter Bo Bengtsson.

Under första halvåret lades stora interna resurser på att säkerställa att regelverk, policys och organisation var på plats vid bankens formella bildande. Parallellt har ett stort förberedelsearbete genomförts inför sammanslagningen av IT-systemen, som sker stegvis.

- Det första steget slutfördes i början av oktober när banksystemen för fd Sparbanken 1826 och fd Färs & Frosta Sparbank slogs ihop. Nästa steg är att integrera kunderna från Sparbanken Öresund. Målet är att alla våra kunder använder samma banksystem när vi går in i nyåret 2016, berättar Bo Bengtsson.

Under sommaren lanserades namnet Sparbanken Skåne brett i flera kanaler med möjlighet för kunderna att tycka till på www.sparbankenskane.se.

- Vi har under det senaste kvartalet färdigställt den kommunikativa plattformen och tydliggjort bankens framtida vision. Med denna plattform kan nu arbetet med att skapa en gemensam kultur intensifieras, avslutar Bo Bengtsson.

Delårsrapport jan-sep 2014 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15