I början av 2014 tog Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken 1826, Sparbanksstiftelsen Öresund och Swedbank beslut om att gemensamt bilda en ny regional sparbank i Skåne. Den 20 maj 2014 bildades formellt Sparbanken Skåne AB (publ).

- Vi vill vara en närvarande bank för människorna, näringslivet och samhället där våra kunder bor. Med den tydliga målbilden har vi skapat vår nya bank genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken Öresund, säger Bo Bengtsson, VD i Sparbanken Skåne.
Sparbanken Skåne redovisar ett rörelseresultat på 365 mkr för det första halvåret 2014.

- Resultatet och volymutvecklingen i bankverksamheten är i linje med de målsättningar som vi har satt upp för banken, fortsätter Bo Bengtsson.

Sparbanken Skåne har en god finansiell stabilitet och ägare som tydligt deklarerat vikten av att driva en stark lokal bankrörelse. Sparbanksstiftelserna som äger 78 % av banken kommer att använda delar av avkastningen till regional och lokal utveckling, vilket indirekt stärker bankens varumärke.

- Det fina med att vara en sparbank och ha sparbanksstiftelser som ägare är att kunna ge tillbaka till regionen och det lokala samhället där våra kunder bor och arbetar. Det starka lokala ägandet innebär dessutom att viktiga beslut om banken fattas här i Skåne, avslutar Bo Bengtsson.

Delårsrapport jan-juni 2014 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15