Standard & Poor’s lyfter i sin motivering fram att Sparbanken Skåne sedan 2017 klassas som systemkritisk bank i Sverige och omfattas av en väldefinierad resolutionsstrategi. Vidare förväntar sig institutet att Sparbanken Skåne fortsätter i sin ledande position på den lokala marknaden, att samarbetet med Swedbank fortlöper och att banken förblir välkapitaliserad, medan balansräkningen utökas de kommande två åren.

Sparbanken Skåne är sedan flera år tillbaka aktiv på den svenska kapitalmarknaden, genom både företagscertifikat och obligationer. Hösten 2019 gav banken som första sparbank i landet ut en grön obligation.

-- Vi ser mycket positivt på att Standard & Poor’s bekräftar den finansiella stabilitet vi byggt upp genom ett långsiktigt och målinriktat arbete. Kreditbetyget i sig förbättrar ytterligare bankens förutsättningar på kapitalmarknaden, vilket i förlängningen är något som gagnar våra kunder, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 klockan 18.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.