Det är i dagsläget omöjligt att överblicka de fulla konsekvenserna av coronavirusets spridning i samhället. Men det står redan klart att vid sidan av hälsoaspekterna, är det många som kommer att påverkas ekonomiskt.

Sparbanken Skåne är en stark och trygg bank, med solid kapitalbas och god likviditet. Banken erbjuder nu extra stöd till privat- och företagskunder som drabbas ekonomiskt av pandemin. För att kunna skapa ännu större utrymme att agera drar bankens styrelse tillbaka sitt förslag om vinstutdelning till aktieägarna, för att göra en ny utvärdering.

Styrelsen avser att kalla till en extra stämma när omvärlds- och marknadsförhållandena stabiliserats i syfte att då besluta om utdelning.

– Sparbanken Skåne står ekonomiskt mycket stabilt, men i rådande situation där coronaviruset lamslår hela samhället gäller det att prioritera rätt. Just nu handlar det om att hjälpa våra kunder genom denna kris. Läget är ytterst svårbedömt och vi väljer därför att inför stämman dra tillbaka förslaget om utdelning för en noggrann utvärdering, säger styrelsens ordförande Bertil Engström.

Årsstämma i Sparbanken Skåne hålls idag måndag 23 mars.

För mer information
Bertil Engström, styrelseordförande, 070-693 82 84
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 klockan 7.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.