Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Färs & Frostas forskningspris 2016
Cisell Eliasson från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta (till vänster) överlämnade forskningspriset till Ingrid Lindgren vid Lunds universitet. Hon gratuleras med blommor av Per-Olof Ågren från stiftelsen. Moderator Johan Wester (nederkant) understödjer med ännu mer blomster.

Forskare hyllades på Strokedagen i Lund

2016-10-28

Strokedagen i Lund hölls fredagen den 28 oktober och lockade 500 åhörare till Skånes universitetssjukhus. Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är med och gör evenemanget möjligt.

Syftet med Strokedagen är att återkommande sprida kunskap om en av vår tids folksjukdomar, stroke, som varje år drabbar 30.000 människor bara i Sverige, gamla som unga. Förmiddagen innebar ett antal vetenskapliga seminarier och på eftermiddagen arrangerades öppna föreläsningar för allmänheten. Dagen avslutades med utdelning av Färs & Frostas Forskningspris.

Mottagare är sjukgymnasten Ingrid Lindgren som får priset för sin forskning om ett hittills mindre uppmärksammat område – smärta i skuldran efter en stroke. Prisutdelare var Cisell Eliasson, styrelseledamot i Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

– Jag är mycket glad för priset. Smärta är vanligt efter stroke och skuldersmärta den vanligaste formen. Det är därför väldigt roligt att detta område uppmärksammas. Priset visar på vikten av ökade kunskaper om skuldersmärta efter stroke, så att omhändertagandet och rehabiliteringen kan förbättras, säger pristagaren Ingrid Lindgren.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta tillkännagav i början av 2016 en donation på 16 miljoner kronor till strokeforskningen vid Lunds universitet.

– Det känns fantastiskt att vi kan vara med och stödja forskningen i Lund. Stroke är ett viktigt område som berör många. Sedan är Strokedagen i sig betydelsefull eftersom den bidrar till att öka den allmänna kunskapen om sjukdomen och vad man kan göra för att förebygga den, säger Cisell Eliasson på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre lokala sparbanksstiftelser. Dessa säkerställer att viktiga beslut om banken fattas här i Skåne och ser även till att vinst från bankrörelsen kommer samhället till godo genom olika bidrag, stipendier och utvecklingsprojekt.

Strokedagen i Lund arrangeras av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne med stöd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Här kan du i efterhand se föreläsningarna under Strokedagen 2016.

Stäng Skriv ut