Sparbanken Skåne utgår från en bred syn på samhällsutveckling. Vi vill bidra som finansiell aktör men också som en aktör som engagerar sig på ett mer socialt plan. Vi arbetar helt enkelt för att Skåne ska förbli en attraktiv plats där det är gott att leva.

För att hjälpa människor att skapa en sund och trygg ekonomi arbetar vi med rådgivning, utbildning och tekniska verktyg som underlättar för kunden att sköta sin ekonomi och göra genomtänkta och kloka val. På detta sätt vill vi bidra till att kundens ekonomiska situation blir långsiktigt hållbar utifrån hur världen och samhället fungerar idag.

Vid sidan av engagemanget i det ekonomiska, har vi ett brett samhällsengagemang genom sponsring och samarbeten med föreningar och organisationer. I detta är samverkan med bankens ägarstiftelser en central del. Stiftelserna tar hand om vinstutdelning från bankrörelsen och investerar pengarna i olika utvecklingsprojekt inom områden som idrott, kultur, forskning och näringsliv. Allt för att göra morgondagens Skåne ännu lite bättre.

Läs mer om vårt samhällsengagemang