Vi vill bidra till detta genom att ta aktivt ansvar för hur vi påverkar vår omvärld ur flera perspektiv – ekonomiskt, miljömässigt, socialt och etiskt. Vi ser nyttan med att regelbundet lyfta hållbarhetsfrågorna och medvetenheten både internt i banken och gentemot våra externa intressenter.

I Sparbanken Skåne jobbar vi för en sund och trygg ekonomi hos våra kunder. Vi verkar också för att det ska vara lika naturligt att spara och hushålla med våra gemensamma resurser som att spara till pension och semester. Vidare tar vi hänsyn till hållbarhetsaspekterna i vår kreditgivning. Genom bankens tjänster kan vi också tillsammans med dig som kund minska resursförbrukningen. Ett exempel är kontanthanteringen som innebär många penningstransporter. Om vi med nya smarta betallösningar kan bidra till minskad kontantanvändning, minskar vi även på transporterna och dessutom risken för stöld och rån.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i Sparbanken Skånes vardagliga aktiviteter. Vi upprättar hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative Standards kärnnivå (GRI Standards). Du hittar den här nedan. Där finns mer att läsa om bankens långsiktiga arbete för att värna mänskliga rättigheter, bekämpa korruption, främja respekten för miljön och vara en god arbetsgivare.

Tillsammans med våra ägare ger vi tillbaka

Sparbanksidén bygger på att den vinst som genereras i banken ska främja sparande och bidra till lokal utveckling i området där banken är verksam. I samarbete med våra tre ägarstiftelser driver vi flera projekt för att skapa ett hållbart samhälle.

Vi vill att Skåne även i framtiden ska vara en attraktiv plats att bo och leva på. Kanske har du en projektidé som främjar miljön?

Bankens ägarstiftelser stödjer många ideella projekt och föreningar som bidrar till en positiv utveckling – här läser du mer.