Hoppa till textinnehållet

För ett hållbart samhälle

Dad in a cart pulled by two kids.

Empati och ett stort socialt engagemang var viktiga drivkrafter när sparbanksidén kom till för över 200 år sedan. Sparbanken Skånes verksamhet är fortfarande baserad på denna idé och vi är övertygade om att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling i samhället.

Sparbanksidén handlade ursprungligen om att lära människor att spara och planera för en tryggare tillvaro. Samtidigt skulle avkastningen komma till nytta för samhällets utveckling. Sparbankens verksamhet är fortfarande baserad på denna idé och därför är det en självklarhet att Sparbanken satsar tid, kraft och pengar på de människor och företag som finns där Sparbanken verkar.

Arbetet med hållbar bankverksamhet ska vara en naturlig del av vardagen i Sparbanken och bidra till ett uthålligt samhälle med en sund och hållbar ekonomi för både kunder och samhället. Vi ser nyttan med att regelbundet lyfta hållbarhetsfrågorna och medvetenheten både internt i banken och gentemot våra externa intressenter.

I Sparbanken Skåne jobbar vi för en sund och trygg ekonomi hos våra kunder. Vi verkar också för att det ska vara lika naturligt att spara och hushålla med våra gemensamma resurser som att spara till pension och semester. Vidare tar vi hänsyn till hållbarhetsaspekterna i vår kreditgivning. Genom bankens tjänster kan vi också tillsammans med dig som kund minska resursförbrukningen. Ett exempel är kontanthanteringen som innebär många penningstransporter. Om vi med nya smarta betallösningar kan bidra till minskad kontantanvändning, minskar vi även på transporterna och dessutom risken för stöld och rån.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i Sparbanken Skånes vardagliga aktiviteter. Vi upprättar hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative Standards kärnnivå (GRI Standards). I Hållbarhetsredovisningen finns det mer att läsa om bankens långsiktiga arbete för att värna mänskliga rättigheter, bekämpa korruption, främja respekten för miljön och vara en god arbetsgivare.

Vi är certifierade

Sparbanken Skåne är miljöcertifierad sedan 2009. Banken revideras årligen på området och har en idag en omcertifiering enligt ISO 14001:2015.

Vi investerar i framtiden!

Alla skåningar ska kunna drömma stort och odla sina intressen fullt ut. Därför investerar vi stora delar av vårt överskott i lokala föreningar och projekt där du bor. Vi och våra ägarstiftelser strävar efter att åstadkomma en positiv och hållbar samhällsutveckling. För ett levande Skåne. Idag och i framtiden. 

Gröna obligationer

Med gröna obligationer vill Sparbanken Skåne bidra till att påskynda en långsiktigt hållbar utveckling inom områden som energiproduktion, lantbruk, fastigheter och transporter. 

Father and child looking out over the sea.

Hållbara tjänster

Funderar du på att investera i solceller eller hållbara energilösningar? Här finns några av våra hållbara tjänster.

Smiling man holding solar panel in front of cabin.

Hållbarhet i fonder

Genom att välja ett hållbart sparande kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i fonder och hur Swedbank Robur arbetar med hållbarhet i fondförvaltningen.

Father and child rubbing noses.

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.