Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Säkerställda obligationer

Sparbanken Skåne erhöll i mars 2017 tillstånd från Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer, enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Banken emitterade sina första säkerställda obligationer i september 2017.

Totalt program Säkerställda Obligationer SEK 30.000.000.000
  2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Totalt utestående volymer, MSEK  23.726 21.000 20.700 21.000 21.000
Rating Standard & Poor's AAA AAA AAA AAA AAA
Kravställd översäkerhet (S&P)  8,91% 8,91% 4,45% 4,45% 4,45%
Nominell Översäkerhet  34,1% 32,3% 32,2% 31,9% 32,1%

Dokument