Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Säkerhetspoolen

Säkerhetspoolen består till 100% av krediter till svenska hushåll i SEK.

Diagrammet visar fördelning av belåningsgraden i säkerhetspoolen (loan-to-value) per 2023-12-31, enligt definition av Association of Swedish Covered Bond Issuers, www.ascb.se.

Data avseende säkerhetspoolen
  2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Totalt allokerade krediter, MSEK 27.736 27.716 27.262 27.688 27.960
Totalt tillgängliga krediter, MSEK 40.469 39.604 38.959 38.680 42.503
Likviditetsbufffert, MSEK 50 50 50 50 25
Viktad genomsnittlig belåningsgrad (LTV) 48,8% 48,8% 49,3% 49,7% 49,2%
Totalt antal kunder 22.616 22.751 22.490 22.768 22.544
Totalt antal krediter 32.648 32.719 32.209 32.583 31.795
Totalt antal objekt   22.926 23.063 22.841 23.127 23.051
Genomsnittlig lånestorlek, SEK  849.547 847.105 846.412 849.755 870.893