Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Ylva Wessén

Styrelseledamot

Utbildning

 • Juristexamen
 • European Master in Law & Economics
 • MiL-programmet MEC57
 • Grundkurs i internrevision
 • Advanced management course, ICMIF
 • Folksam -kundfokuserad affärsutveckling

Arbetslivserfarenhet

1998-2000 Tingsnotarie, Skövde tingsrätt
2000-2007 Biträdande jurist och advokat, Advokatfirman Linds DLA Nordic KB
2007-2016 Chef Risk och Compliance, Folksam
2016-2019 vVD och chef Koncernstaben, Folksam
2019- Koncernchef och VD, Folksam

 

Tidigare styrelseuppdrag

 • Svensk försäkrings liv-och skadeutskott
 • Fremia
 • Folksams forskningsstiftelse
 • We Effect
 • Folksam Tjänstepensionsförsäkring AB

Nuvarande styrelseuppdrag

 • Svensk Försäkring
 • ICMIF – International Cooperative and Mutual Insurance Federation
 • KPA AB
Ylva Wessén