Vi får många förfrågningar och prioriterar samarbeten som ligger i linje med våra värderingar och sätter våra produkter och tjänster i ett positivt sammanhang. Vi gillar breda, folkliga aktiviteter som tilltalar många och olika människor, unga som gamla, och som ger oss möjlighet att träffa både nya och gamla kunder.

Vi jobbar för en hållbar utveckling både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i bankens aktiviteter och genom vår sponsring vill vi aktivt vara med och skapa ett samhälle som är hållbart. Därför är det viktigt för oss att våra samarbetspartners verksamhet är långsiktigt hållbar. I samband för samarbete ställer vi frågor som hjälper oss att prioritera bland inkomna ansökningar.

Ansökningar görs via vårt formulär en gång per år under perioden 1-30 september.

Frågor för samarbete

Här är några av de frågor som ligger oss varmt om hjärtat.

 • Stämmer er värderingar med våra?
 • Kan ni skapa nya affärsmöjligheter för oss?
 • Syns vårt varumärke, våra produkter och tjänster i ett positivt sammanhang?
 • Bidrar ni till en hållbar utveckling och ett kontantfritt samhälle?
 • Finns ni i bankens verksamhetsområde?
 • Är pojkar och flickor i alla åldrar välkomna i er verksamhet?

Vi sponsrar inte

 • enskilda personer eller lag
 • politisk eller religiös verksamhet
 • verksamhet som är uppenbart skadlig för miljön
 • byggnader, renoveringar och monument
 • årsböcker och publikationer
 • skol- och studieresor