Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Vad är Kreditbevis?

Mid adult businessman standing in office

Kreditbevis är en variant på ett Kupongbevis där nominellt belopp och avkastningen – kupongen – är beroende av eventuella kredithändelser i den underliggande tillgången. Kreditbevis saknar kapitalskydd.

Allmän information om Kreditbevis

Kreditbevis är en strukturerad produkt som passar investeraren som söker kontinuerlig utbetalning av avkastningen, t ex årlig utbetalning. Avkastningen är knuten till kreditrisken i underliggande marknad. Placeraren ska vara medveten om att hela eller delar av nominellt belopp kan gå förlorat.

Hur handlar man med Kreditbevis?

Kreditbevis har en teckningsperiod och investeraren anmäler sig genom att ringa eller besöka oss. Kreditbevisen börsnoteras och kan säljas och köpas på andrahandsmarknaden.

Vad tar jag för risk?

Vid en placering i Kreditbevis kan hela eller delar av det nominella beloppet gå förlorat. Kreditbevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin vilket innebär att om emittenten, Swedbank, går i konkurs kan hela eller delar av beloppet gå förlorat.

Vad påverkar avkastningen?

Kreditbevis ger en avkastning i form av en kupong som utbetalas kvartalsvis eller årligen. Om det sker en så kallad kredithändelse i underliggande marknad påverkar det kupongen och återbetalning av nominellt belopp. Läs mer om kredithändelser under Allmän information om Kreditbevis.

För- och nackdelar med Kreditbevis

Fördelar

  • Skapar variation i portföljen med tillgångsslaget krediter
  • Ger möjlighet till en kontinuerlig, t ex årlig, utbetalning av avkastning i form av en kupong
  • Ger möjlighet att investera i en underliggande marknad du är intresserad av, utan att du behöver investera direkt i en företagsobligation där minsta kapitalplacering ofta är hög

Nackdelar

  • Delar av eller hela det nominella beloppet kan gå förlorat
  • Köpkursen på andrahandsmarknaden kan variera relativt kraftigt under innehavstiden, vilket kan medföra en förlust vid försäljning innan teckningstiden är över

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont.

Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.