- Det är superkul att bli Årets förnyare och det känns verkligen som ett kvitto på all tid vi lagt ner ideellt och på arbetet som lokala föreningar bidragit med. Detta gör att vi vill fortsätta vända oss till allmänheten, inte bara tävlingsidrottare, säger Anne Udd, ordförande i Skånes Orienteringsförbund.

Det är tredje gången priset Årets förnyare på 100 000 kronor delas ut. Priset ska lyfta fram initiativ som på ett eller annat sätt bidrar till förnyelse inom skånsk idrott och som kan inspirera fler att utveckla sin verksamhet. Utmärkelsen ska också bidra till vidare spridning i stiftelsernas verksamhetsområde. Bakom priset står Sparbanksstiftelserna i Skåne som verkar för en positiv utveckling i samhället och stödjer många projekt i föreningslivet.

Hittautkonceptet finns i flera delar av Sverige och friskvårdsprojektet samordnas av Svenska Orienteringsförbundet. Det går ut på att hitta checkpoints med hjälp av papperskarta eller Hittaut-appen. Platserna som har en checkpoint kan vara lättillgängliga eller mer utmanande och svårighetsgraden anges med olika färger. Hittaut är gratis och alla kan delta utifrån sina förutsättningar genom att gå, springa eller cykla. Vissa checkpoints är också tillgänglighetsanpassade för exempelvis barnvagn och rullstol.

Under coronapandemin 2021 startade Skånes Orienteringsförbund Hittaut Skåne.

- Eftersom vi inte kunde anordna några arrangemang blev Hittaut en lösning för orienteringen att vända sig till både idrottarna och allmänheten. Även om konceptet fanns lokalt hos några skånska föreningar redan när vi startade kan vi nu hjälpa till att hitta vita fläckar på kartan. Alla föreningar har nämligen inte samma möjlighet att göra arbetsinsatsen som krävs för att ta fram checkpoints. På vissa orter finns det inte ens en orienteringsklubb, konstaterar Anne Udd, som berättar att Hittaut Skåne bygger på samarbeten mellan flera aktörer.

Tidigt i processen ville även Skånes Hembygdsförbund vara med och sätta checkpoints på kulturhistoriska platser vilket i sin tur ledde till att Länsstyrelsen, Region Skåne och Naturskyddsföreningen också började samarbeta med Skånes Orienteringsförbund kring Hittaut Skåne. Dagens karta innehåller därför checkpoints även i naturreservat, längs cykelleder och med inslag av kultur. 2022 har 30 orienterings-, hembygds-, eller naturskyddsföreningar medverkat för att göra den skånska kartan så bra som möjligt.

- Hittaut blev ett verktyg under pandemin när folk inte kunde träffas under normala former. Att tillgängliggöra natur och spännande platser i Skåne för många samtidigt som det gynnar hälsan är en otroligt bra kombination som vi gärna vill se mer av. Det är ett projekt som är bra för Skåne men också för framtiden ur ett samhällsperspektiv. Genom Skånes Orienteringsförbund kan Hittaut bli ännu större här i länet, säger Östen Gunnarsson VD på Sparbanksstiftelsen 1826.

- Den stora nyttan är såklart att få ut folk i rörelse och uppleva natur och kultur. Men framförallt är det tillgängligt för de allra flesta, det finns nära och är helt gratis. Vi ser att folk är lika sugna på att komma ut även efter pandemin, menar Anne Udd.