Vår samordnare kommer att kontakta er. När samordnaren har skickat bokningsinformation till er måste ni bekräfta mailet för att bokningen ska gå igenom.