Mikael Wik, investeringsstrateg på Swedbank Analys;

– Den starka börsutvecklingen kan tolkas som att marknaden som helhet ser oroligheterna mellan USA och Nordkorea mer som ett ordkrig snarare än ett verkligt förestående krig. Ett förhållningssätt vi också står bakom, då vi fortsatt väljer att övervikta riskfyllda tillgångar i form av aktier. Detta kan dock komma att ändras vid en eskalerande konflikt till ett militärt ingripande.

Centralbankerna har en fortsatt viktig roll och Feds klargörande att de inte tänker ta hänsyn till den svaga inflationen, utan avser att inleda åtstramningar i form av en minskad balansräkning, får viss påverkan i Swedbanks Analys allokering. Banken väljer i månadens uppdatering av Investeringsstrategin att endast ha en undervikt i räntor.

Den amerikanska aktiemarknaden på väg upp medan tillväxtländernas går ner

Den starka ekonomiska utvecklingen i Kina, tillsammans med en något svagare utveckling än förväntat i USA, har hittills gynnat avkastningen för aktiemarknaderna i tillväxtländerna. Den amerikanska marknaden lyfts dock ändå upp till en neutralvikt i oktober, delvis då Swedbank Analys bedömer att dollarförsvagningen bör ha nåt botten. Den andra anledningen till en ökad del av investeringsportföljen beror på att även om den amerikanska aktiemarknaden är högt värderad så ser delar av ekonomin ut att fortsätta att utvecklas starkt.

Krediter/företagsobligationer – prestationer motiverar höjning till neutral vikt

Den underliggande konjunkturutvecklingen har också varit positiv för krediter men Swedbank Analys har under en längre tid ändå föredragit aktier. Tidigare har banken bedömt att High Yield-sektorn har haft hög värdering, men har fortsatt prestera bättre än räntor tack vare positiva kreditförhållanden i den globala ekonomin samt en återhämtning i energipriserna. Kreditsektorn som helhet är dyr i relativa termer och Swedbank analys föredrar därför aktiemarknaden i stället. Däremot väljer banken att väga upp den rekommenderade övervikten i aktier med enbart en undervikt i räntor. Därmed tas krediter upp till en neutralvikt där vikten delas lika mellan high yield och investment grade-krediter.

Mer information

Vad ska man då som investerare göra? Läs mer i oktobers månnadsuppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi. För rapport med affärsförslag var vänlig logga in i din värdepapperstjänst i mobil- eller internetbank eller Aktiellt, alternativt kontakta din rådgivare.

Swedbanks Investeringsstrategi – Fortsatt övervikt aktier (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)