Hållbarhetsperspektivet är idag en integrerad del i hela Sparbanken Skånes verksamhet. Den enskilt största miljömässiga och sociala påverkan banken har, sker indirekt via verksamhetens utlåning. Att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i kreditgivning är därför en självklarhet.

Nu tar banken ytterligare ett steg för att öka fokus på den hållbara affären, genom gröna obligationer på den svenska kapitalmarknaden. Ett ramverk har etablerats, med bas i ICMA:s principer för gröna obligationer 2018. Det oberoende analysföretaget CICERO Shades of Green har utvärderat och betygsatt ramverket som medelgrönt. Obligationerna ska finansiera utlåning med tydliga hållbarhetsfördelar. Detta innebär satsningar inom områden som förnybar energiproduktion, ekologiskt lantbruk, hållbara transporter och klimatsmarta fastigheter.

– Vi är övertygade om att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. I grunden handlar hållbarhetsarbete om ett långsiktigt förhållningssätt till omvärlden. Vi investerar i en framtid som är bra för både oss och kommande generationer, säger vd Bo Bengtsson.

Sparbanken Skåne avser att vara en regelbunden emittent på den gröna obligationsmarknaden.

– Som sparbank arbetar vi aktivt för en positiv samhällsutveckling. Gröna obligationer är ett finansieringsslag som passar oss mycket väl. Det går i linje med våra tankar om hållbarhet och kompletterar även vår övriga finansieringsportfölj. Tillsammans med kunder, ägare och samarbetspartners kan vi göra skillnad och öka fokus på hållbarhetsfrågor i Skåne, säger Bo Bengtsson.

Gröna obligationerna ger investerare på kapitalmarknaden möjlighet att finansiera projekt med miljömässig hållbarhet. På sparbankenskane.se finns ytterligare information om Sparbanken Skånes ramverk för gröna obligationer.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.