Varje år drabbas 13 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, men bara drygt 1 500 överlever. Undersökningar visar att för varje minut som går utan behandling ökar dödligheten med åtta procent och överlevare riskeras också att drabbas av svårare komplikationer ju längre tid som gått innan behandling.

Sparbanken Skåne inledde 2019 ett samarbete med det skånska föreningslivet för att öka antalet hjärtstartare i regionen. Ambitionen är att minska de vita fläckarna på kartan över hjärtstartare i Skåne, från Ystad i söder till Osby i norr.

- Vid ett hjärtstopp räknas varje sekund. Vi behöver minska tiden till behandling på alla sätt det går. Att satsa på hjärtstartare tillsammans med det lokala föreningslivet är ett av våra viktigaste sparbanksprojekt, en verklig investering i framtiden, säger Helen Göransson, bankchef på Sparbanken Skåne.

Vid årets början fanns 2 884 hjärtstartare i Skåne, enligt Sveriges Hjärtstartarregister. Det är en ökning med drygt 20 procent sedan fem år tillbaka. Oftast är utrustningen placerad på arbetsplatser, i butiker eller i offentliga lokaler. Generellt är det betydligt glesare mellan hjärtstartarna ute på landsbygden jämfört med större städer. I till exempel Lunds tätort finns över 250 registrerade hjärtstartare, medan de i Södra Sandby endast är 9 stycken.

Inklusive vårens utdelningsomgång har över 130 nya hjärtstartare placerats ut genom sparbanksprojektet. Bland föreningarna som nu i vår kan sätta upp en hjärtstartare finns Södra Sandby Scoutkår, Vollsjö danssportklubb, Simrishamns Karateklubb och Trolleholms Kulturförening. Hela listan med föreningarna som får hjärtstartare finns på sparbankenskane.se/hjarta

Hjärtstartaren i Trolleholm blir den första i den lilla byn, som ligger mellan Svalöv och Eslöv. Bo Kretz från kulturföreningen konstaterar att det skulle ta lång tid för en ambulans att komma till Trolleholm efter ett larm.

- Vår del av kommunen är glest befolkad och en hjärtstartare blir en trygghet för alla. Vi kommer att placera startaren på Trollungarnas förskola som ligger centralt i förhållande till byn. Där blir den åtkomlig för allmänheten under hela dygnet, säger Bo Kretz på Trolleholms Kulturförening.

I Kristianstads kommun får Åsums Bollklubb, Åhus Scoutkår och Oppmanna Vånga bygdegårdsförening hjärtstartare genom sparbanksprojektet. Även dessa startare kommer att placeras i värmeskåp utomhus där de alltid går att nå.

- Vi har många besökare och en hel del äldre personer i våra aktiviteter. Det är även på gång att ansluta Arkelstorps Brunn till Snapphaneleden där vi kommer att utgöra en strategisk plats för Skåne- och Snapphaneleden. Fler människor kommer att vistas här i området och en hjärtstartare kan rädda liv, säger Lena Hammerli på Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening.

Under hösten har skånska föreningar* kunnat ansöka om hjärtstartare till sin verksamhet. De föreningar som får en hjärtstartare erbjuds även en kompletterande HLR-utbildning. Satsningen blir möjlig tack vare sparbanksidén, där en bärande del är att vinst från bankrörelsen ska kunna komma till nytta ute i det lokala samhället.

Sparbanken Skåne har sedan tidigare hjärtstartare tillgängliga på alla sina bankkontor.

* Föreningar i kommunerna Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge kommun.

Om hjärtstartare

Defibrillering med hjärtstartare innebär att en elektrisk stöt skickas genom hjärtat för att återställa hjärtats normala rytm. Enligt Svenska Hjärt- och lungräddningsregistret brukar en defibrillering som sker inom tre minuter från hjärtstopp lyckas i 70 procent av fallen. Efter 10 minuter lyckas defibrillering i 20 procent av fallen och därefter sjunker överlevnaden dramatiskt. För att larmcentral och livräddare snabbt ska kunna hitta närmaste hjärtstartare sammanställs dessa i Sveriges Hjärtstartarregister, hjartstartarregistret.se