Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Om verksamheten

Sparbanken Skåne är ingen "storbank" utan en stark regional Sparbank. Med ledningskontor i Lund och engagerade medarbetare fördelade på lokala kontor i Skåne bygger vi verksamheten på grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Finansiell information

Här kan du ta del av bland annat årsredovisningar och delårsrapporter.

Organisation

Läs mer om bankens organisation, bankledning, VD och styrelse.

Information om banken

Legal information om banken.

Bankens historia

Sparbanken Skåne har anor långt tillbaka i tiden.

Visselblåsning

Sparbanken Skånes rutin för visselblåsning (whistleblowing).