Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Upplåningsprogram

Sparbanken Skåne är en trygg och stark bank i en föränderlig värld. Långsiktigt engagemang och omtanke om samhället har varit en vinnande kombination.

Säkerställda obligationer

Medium term Notes (MTN)

Gröna obligationer

Certifikatsprogram

SEK 4 000 000 000 eller motvärdet av därav i EUR.