Villkor Digitala tjänster

Villkor Telefontjänst privat - Sparbank (pdf)

Villkor BankID privat-  Sparbank (pdf)

Villkor Säkerhetsdosa privat - Sparbank (pdf)

Villkor Internetbanken privat - Sparbank (pdf)

Villkor Fondkonto

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank (pdf)

Villkor Depåavtal

Allmänna bestämmelser Depåavtal - Sparbank (pdf)