Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

100 elever i Hässleholm utmanades kring funktionsvariationer

Läredaskolan i Hässleholm ville uppmärksamma funktionsvariationer för att öka förståelsen för dem som har svårt att röra sig eller som inte kan se eller höra. Därför skapade skolan temadagen ”Allas lika värde” där eleverna i årskurs 3-6 bland annat fick prova på att ta sig fram med rullstol och spela goalball. Tack vare stöd från Sparbanken Skånes Positiva projekt kunde dagen genomföras för 100 elever.

Läredaskolan gjorde som en hel del andra grundskolor 2024 i bankens verksamhetsområde – ansökte om finansiering till ”Positiva projekt”. Tanken är att aktiviteter, som sker utanför ordinarie verksamhet i skolan, som innebär något positivt eller utvecklande för eleverna och skapar gemenskap och en extra dimension av lärande, kan få stöd av banken.

Dan Glader, behandlingspedagog på Läredaskolan, hur fick ni idén till ert Positiva projekt?

- Jag fick idén eftersom jag insåg att det fanns elever som hellre avstod från hjälpmedel som skulle avlasta dem, till exempelvis rullstol, eftersom de tyckte det var pinsamt att använda. Då kom jag på att vi kunde bjuda in organisationen Alla kan IF från Ängelholm för att öka förståelsen för personer med funktionsvariationer. Jag tycker det här är ett ämne som alltid är aktuellt och kan vi som utbildar ge eleverna kunskapen i tidig ålder känns det bra. Förhoppningsvis kan de hjälpa någon som de ser har svårigheter och skapa ett bättre samhälle, säger Dan Glader.

Alla kan IF, som Läredaskolan lånade in till sin temadag, är en organisation som erbjuder koncept för bland annat skolor för att synliggöra handikappidrotten och öka förståelsen för att idrott är för alla. Elever erbjuds både föreläsning och aktiviteter där de får prova hjälpmedel. På så sätt skapas en större förståelse för personer med andra behov och utmaningar.

Vad fick eleverna uppleva på er temadag?

- Under en halvdag var Alla Kan IF här med en hel klassuppsättning rullstolar så att våra elever kunde prova på och uppleva vilka svårigheter personer med funktionsvariationer kan stöta på. Vi spelade också goalball (spel för synskadade där man använder sig av boll med pingla i) med ögonbindel och vår specialpedagog höll i en del om teckenspråk. Vår skola gjorde detta i mindre skala för ett år sedan och nu i år ville vi vidareutveckla det så att fler barn kunde vara med.

Vad gör stödet från Sparbanken Skåne för skillnad för er?

- Stödet gör att vi har möjlighet att genomföra denna idé med kostnader som rullstolshyra och material, jag är inte säker på att detta skett utan stödet. Jag tycker det är helt fantastiskt att få möjlighet att göra saker som utvecklar så många som möjligt. Det är häftigt, säger Dan.

Positiva projekt blir möjligt genom sparbanksidén som handlar om att banken ska finnas till för att stötta samhället och människorna i området där banken verkar. Varje år investerar banken delar av överskottet i samhällsutvecklande projekt och initiativ inom bland annat lärande, kultur och idrott.
 

Elever sitter i rullstolar på en fotbollsplan.

Positiva projekt

Vill din skola gemomföra ett Positivt projekt? Inför läsåret 2024/25 prioriterar vi hållbara projekt som genomförs i skolans närmiljö. Vi ser gärna satsningar som främjar demokrati eller bidrar till en bättre psykisk hälsa. Erbjudandet om att ansöka om medel till Positiva projekt riktar sig till grundskolor i Sparbanken Skånes verksamhetsområde. Ansökningsperioden är 15 augusti-15 september.