Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Lundaskola skapar nyfikenhet genom matlagningsprojekt

På Vegalyckan i Lund har lärarna utvecklat ett projekt för årskurs 2 i odling och matlagning utomhus. Projektet ska ge barnen ökad förståelse för hur man odlar mat på ett hållbart sätt i det egna närområdet. Genom stöd från Sparbanken Skånes Positiva projekt kan skolan skapa odlingar, förbättra matlagningsytor på skolområdet och ta sig på utflykt.

Över 50 andraklassare kan under 2024 ta del av Vegalyckans utomhuslektioner med matlagning och odling. Projektet skapar mer rörelse för barnen, eleverna utmanas i att prova nya smaker och lär sig om naturens kretslopp.

Vegalyckan är en av flera grundskolor i bankens verksamhetsområde som under 23/24 fick finansiering till ”Positiva projekt”. Tanken är att stödet ska gå till aktiviteter utanför ordinarie skolverksamhet och innebära något positivt eller utvecklande för eleverna. Projekten ska skapa gemenskap och en extra dimension av lärande.

Hanna Rosberg, lärare på Vegalyckan, hur fick ni idén till det här projektet?

- Vi började med projektet redan när barnen gick i förskoleklass och nu ville vi ta det en nivå till och utveckla det. Syftet är att ge eleverna ökad förståelse för hur vi människor samspelar med vår natur och hur vi kan förvalta naturen på ett hållbart sätt. Genom att laga mat utomhus får vi också in mer friluftsliv. På skolgården har vi redan en grill men vi saknade till exempel en bänk för att skära och skölja mat på och behövde mer barnvänlig utrustning för att barnen ska kunna vara med och laga maten.

Vad tycker barnen om projektet?

- Vi vill inte fastna i att bara grilla korv utan vi vill komma längre. Därför har vi provat olika saker bland annat grillat foliepaket med olika innehåll som barnen tyckte var superkul! Och ju äldre barnen blir desto mer aktiva kan de vara i matlagningen och vi utmanar dem i att testa mat de annars kanske inte får hemma eller här i skolan. Det blir det där lilla extra i undervisningen och skapar minnen för barnen.

Vad gör stödet från Sparbanken Skåne för skillnad för er?

- Vi har skapat en odling där vi sår sådant som vi kan skörda efter sommaren för att tillaga i höst. För stödet kan vi också köpa in en bänk där vi ska hantera maten utomhus. Dessutom åkte vi på utflykt till skogen där vi lagade mat. Utflykten är ett bra komplement till vårt värdegrundsarbete i skolan eftersom det skapar sammanhållning och glädje.

Vad tänker du om att skolor kan får hjälp av banken till Positiva Projekt?

- Jag tycker det är jättebra att vi kan söka de här pengarna. Vi hoppas vår idé kan inspirera andra skolor att skapa projekt som gör det där lilla extra i skolan. Jag hoppas också att det här inte bara gagnar vår årskurs på vår skola, nu kan förhoppningsvis fler ta del av vår investering.

Positiva projekt blir möjligt genom sparbanksidén som handlar om att banken ska finnas till för att stötta samhället och människorna i området där banken verkar. Varje år investerar banken delar av överskottet i samhällsutvecklande projekt och initiativ inom bland annat lärande, kultur och idrott.

Lärare och elev lagar mat utomhus tillsammans.

Positiva projekt

Vill din skola gemomföra ett Positivt projekt? Inför läsåret 2024/25 prioriterar vi hållbara projekt som genomförs i skolans närmiljö. Vi ser gärna satsningar som främjar demokrati eller bidrar till en bättre psykisk hälsa. Erbjudandet om att ansöka om medel till Positiva projekt riktar sig till grundskolor i Sparbanken Skånes verksamhetsområde. Ansökningsperioden är 15 augusti-15 september.