Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå.

Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser och Øresundsinstituttet. Nästa utgåva kommer i juni 2020.

Läs snabbanalysen om coronakrisens tidiga effekter i Skåne

Läs hela rapporten från november 2019

Läs hela rapporten från maj 2019

Läs hela rapporten från november 2018