Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Slipp onödiga bråk om pengar

Nästan alla som bor tillsammans med sin partner har en gemensam ekonomi på något sätt. Men det är inte alltid lätt att komma överens. Så här undviker ni onödiga gräl.

Kvinna och man äter flyttpizza.

Vem la ut mest på semestern eller stod för mest av barnens höstkläder? Vem står för mest av småinköpen till hemmet? Även om många par har någon form av gemensam ekonomi, kan pengar lätt bli en källa till irritation. Men lugn, det finns sätt att nå ekonomisk harmoni i relationen.

– Det allra viktigaste för att undvika gräl om pengar inom relationen är att man pratar om pengar och att man tar gemensamt ansvar för de ekonomiska besluten, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

De par som fattar de ekonomiska besluten tillsammans grälar nämligen mindre om pengar, visar statistik. Och om man är insatt i både sin egen och den gemensamma ekonomin blir man mindre sårbar, till exempel om livssituationen skulle förändras. Det är också viktigt att komma överens om vad ”gemensam ekonomi” betyder för just er.

– Ungefär hälften av alla som bor tillsammans i Sverige uppger att de har gemensam ekonomi, men sen kan det visa sig att man har helt olika syn på vad det innebär, säger Madelén Falkenhäll.

Fler män än kvinnor upplever familjens ekonomi som gemensam, medan kvinnorna i större utsträckning ser ekonomin som delvis gemensam. Det kan bero på att kvinnor oftare är de som planerar och står för småutgifter, som kalas och kläder till barnen, vilket kan bli en källa till irritation, säger Madelén Falkenhäll.

Hennes råd är därför att gå igenom den gemensamma ekonomin och se var synen på ´dina och mina´ pengar skiljer sig åt.

– Om det finns meningsskiljaktigheter, går det att hitta en kompromiss som båda är nöjda med? Vad betyder en jämställd ekonomisk relation för oss?

Hur man vill göra med ekonomin är såklart upp till varje hushåll att bedöma. Det finns heller inga rätt eller fel om hur man delar upp sin gemensamma ekonomi – varje par behöver komma fram till vad som passar dem bäst. Man kan ha en helt och hållen gemensam ekonomi, där alla pengar läggs i en pott och från vilken alla utgifter betalas. Ett annat alternativ är att man delar alla utgifter lika, men att var och en sedan har sina egna pengar. En tredje möjlighet är att man betalar utifrån förutsättningar, där den som tjänar mer också betalar mer i hushållet.

Och en rättvis ekonomi handlar inte bara om att klara balansen varje månad. Om till exempel den ena personen tjänar mer än den andra kan det vara klokt att även räkna in sparandet i den gemensamma ekonomin.

– Många delar på de gemensamma utgifterna, men det kan också vara bra att föra in sparandet i den gemensamma ekonomin. Inte minst gäller det sparande till pension, där den som till exempel tar en större del av föräldraledigheten och kanske arbetar deltid får lägre avsättningar till sin pension, tipsar Madelén.

Fotnot: Artikeln baseras på undersökningar som genomfördes av Sifo i maj 2019 på uppdrag av Swedbank. Över 3000 personer, varav 2000 var gift/sambo, deltog i undersökningen.

4 tips på hur ni undviker bråk om ekonomin

  1. Prata igenom och kom överens om hur ni ska göra med er ekonomi. Ska ni ha gemensam, delad eller en egen variant utifrån era förutsättningar? Försök diskutera er fram till en lösning som känns bra. Och glöm inte hur ni ska hantera oförutsedda händelser – ska ni ha en gemensam buffert behöver det också tas med i planen.

  2. Gör en budget och följ upp med jämna mellanrum för att se att ni följer er plan. Spara alla kvitton under några månader för att få en uppfattning om vilka utgifter ni har och vem som oftast betalar vad.

  3. Inkludera även sparande, till exempel till pension, i er gemensamma ekonomi. Den som tjänar mer kan eventuellt sätta av pengar till den som tjänar mindre för att kompensera för lägre pension framöver.

  4. Utvärdera! Hur funkar ert upplägg – är alla nöjda som det är? Om det inte funkar kanske ni ska testa någon annan variant.

Spara och placera

Att spara pengar är grunden för att kunna göra roliga saker - nu och i framtiden. Ta del av våra tips om hur du kan placera. Starta ett sparande.

Andra läser också om: