Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

People in an office, talking, standing together.

Sparbanken Skåne är en trygg och stark bank i en föränderlig värld. Långsiktigt engagemang och omtanke om samhället har varit en vinnande kombination.

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Här tar du del av vår senaste rapport.

Pelare 3-rapporter

Ta del av våra Pelare 3-rapporter.

Effektrapport för gröna obligationer

Så har vår gröna obligation påverkat.